پا جای پا - جمهوری اسلامی هم کاری برای مردم نکرد!
لینک های وب

جمهوری اسلامی هم کاری برای مردم نکرد!

یکی از دسیسه هایی که دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی درصدد پیاده کردن آن در سطح افکار عمومی هستند، القاء این شبهه است که " جمهوری اسلامی هم کاری برای مردم نکرد". ایجاد یأس و ناامیدی در اذهان مردم به خصوص جوانانی که وضعیّت نابهنجار کشور را در رژیم سابق درک نکردند، خطر هدر رفتن این سرمایه های کشور را افزایش می دهد. اینگونه شبهه افکنی ها نه تنها امروز به وسیله ی برخی از مطبوعات فاسد و تریبون های معاند به بهانه های مختلف در جامعه مطرح می شود، بلکه در زمان رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز وجود داشت. لذا حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) در وصیت نامه سیاسی- الهی خود، این قبیل شایعات را حاصل توطئه ی دشمن دانسته و نسبت به آن هشدار می دهند:

«از همین قماش توطئه‏ ها و شاید موذیانه‏ تر، شایعه‏هاى وسیع در سطح كشور، و در شهرستانها بیشتر، بر اینكه "جمهورى اسلامى هم كارى براى مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداكارى كردند كه از رژیم ظالمانه طاغوت رهایى یابند، گرفتار یك رژیم بدتر شدند! مستكبران مستكبرتر و مستضعفان مستضعف‏تر شدند! زندانها پر از جوانانی كه امید آتیه كشور است مى ‏باشد و شكنجه‏ها از رژیم سابق بدتر و غیر انسانى ‏تر است! هر روز عده‏اى را اعدام مى ‏كنند به اسم اسلام! واى كاش اسم اسلام روى این جمهورى نمى ‏گذاشتند! این زمان از زمان رضا خان و پسرش بدتر است! مردم در رنج و زحمت و گرانى سرسام‏ آور غوطه مى ‏خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمى كمونیستى هدایت مى ‏كنند! اموال مردم مصادره مى‏ شود و آزادى در هر چیز از ملت سلب شده!" و بسیارى دیگر از این قبیل امور كه با نقشه اجرا مى ‏شود.

و دلیل آنكه نقشه و توطئه در كار است آنكه هر چند روز یك امر در هر گوشه و كنار و در هر كوى و برزن سر زبانها مى ‏افتد؛ در تاكسیها همین مطلب واحد و در اتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت مى ‏شود؛ و یكى كه قدرى كهنه شد یكى دیگر معروف مى ‏شود. و مع الأسف بعض روحانیون كه از حیله‏ هاى شیطانى بی خبرند با تماس یكى دو نفر از عوامل توطئه گمان مى‏ كنند مطلب همان است.

و اساس مسأله آن است كه بسیارى از آنان كه این مسائل را مى ‏شنوند و باور مى‏ كنند اطلاع از وضع دنیا و انقلابهاى جهان و حوادث بعد از انقلاب و گرفتاریهاى عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارند- چنانچه اطلاع صحیح از تحولاتى كه همه به سود اسلام است ندارند- و چشم بسته و بی خبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته ‏اند.

این جانب توصیه مى ‏كنم كه قبل از مطالعه وضعیت كنونى جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامى ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایى با وضعیت كشورها و ملتهایى كه در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه مى ‏گذشته است، و قبل از توجه به گرفتاریهاى این كشور طاغوت زده از ناحیه رضا خان و بدتر از آن محمد رضا كه در طول چپاولگریهایشان براى این دولت به ارث گذاشته‏ اند، از وابستگیهاى عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه‏ ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراكز عیاشى و مغازه‏ هاى مسكرات فروشى و ایجاد بى ‏بند و بارى در تمام شئون زندگى و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتكده‏ها و وضعیّت جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و متدیّنین و آزادیخواهان متعهّد و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگى به پرونده اعدام ‏شدگان و محكومان به حبس و رسیدگى به زندانها وكیفیت عملكرد متصدیان و رسیدگى به مال سرمایه داران و زمین خواران بزرگ و محتكران و گران فروشان و رسیدگى به دادگستریها و دادگاههاى انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگسترى و قضات و رسیدگى به حال نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى دولت و استاندارها و سایر مأمورین كه در این زمان آمده‏اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگى به عملكرد دولت و جهاد سازندگى در روستاهاى محروم از همه مواهب حتى آب آشامیدنى و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتارى به جنگ تحمیلى و پیامدهاى آن از قبیل آوارگان میلیونى و خانواده‏ هاى شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونى افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادى و توطئه‏ هاى پى در پى امریكا و وابستگان خارج و داخلش (اضافه كنید فقدان مبلّغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضى شرع) و هرج و مرج هایى كه از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتى دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل دیگر.

تقاضا این است كه قبل از آشنایى به مسائل، به اشكال تراشى و انتقاد كوبنده و فحاشى برنخیزید؛ و به حال این اسلام غریب كه پس از صدها سال ستمگرى قلدرها و جهل توده‏ ها امروز طفلى تازه پا و ولیده‏اى است محفوف به دشمنهاى خارج و داخل، رحم كنید. و شما اشكالتراشان به فكر بنشینید كه آیا بهتر نیست به جاى سركوبى به اصلاح و كمك بكوشید؛ و به جاى طرفدارى از منافقان و ستمگران و سرمایه داران و محتكران بى‏انصاف از خدا بی خبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید؛ و به جاى گروههاى آشوبگر و تروریستهاى مفسد و طرفدارى غیر مستقیم از آنان، توجهى به ترورشدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید؟

این جانب هیچ گاه نگفته و نمى‏ گویم كه امروز در این جمهورى به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مى‏شود و اشخاصى از روى جهالت و عقده و بى ‏انضباطى بر خلاف مقررات اسلام عمل نمى‏ كنند؛ لكن عرض مى‏ كنم كه قوه‏ مقننه و قضاییه و اجراییه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامى كردن این كشور مى‏كنند و ملتِ دهها میلیونى نیز طرفدار و مددكار آنان هستند؛ و اگر این اقلیت اشكال تراش و كارشكن به كمك بشتابند، تحقق این آمال آسانتر و سریعتر خواهد بود. و اگر خداى نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونى بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانى- اسلامى به خواست خداوند متعال جامه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و كجروان و اشكال تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت كنند.

... و این جانب در اینجا یك وصیت به اشخاصى كه به انگیزه مختلف با جمهورى اسلامى مخالفت مى ‏كنند و به جوانان، چه دختران و چه پسرانى كه مورد بهره‏ بردارى منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده ‏اند مى ‏نمایم، كه بی طرفانه و با فكر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان كه مى ‏خواهند جمهورى اسلامى ساقط شود و كیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده‏ هاى محروم و گروهها و دولتهایى كه از آنان پشتیبانى كرده و مى‏كنند و گروهها و اشخاصى كه در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانى مى‏كنند و اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضعهایشان در پیشامدهاى مختلف را، با دقت و بدون هواى نفس بررسى كنید، و مطالعه كنید حالات آنان كه در این جمهورى اسلامى به دست منافقان و منحرفان شهید شدند، و ارزیابى كنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهاى این شهیدان تا حدى در دست و نوارهاى مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید كدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند.

برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمى ‏خوانید. ممكن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم كه بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان براى كسب مقام و قدرتى با قلبهاى جوان شما بازى كنم. من براى آنكه شما جوانان شایسته ‏اى هستید علاقه دارم كه جوانى خود را در راه خداوند واسلام عزیز و جمهورى اسلامى صرف كنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از خداوند غفور مى ‏خواهم كه شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت كند و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید، كه او هادى و رحمان است.

و یك وصیت به ملت شریف ایران ... مى‏ كنم؛ اما به ملت عزیز ایران توصیه مى ‏كنم كه نعمتى كه با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسدارى نمایید و در راه آن، كه نعمتى عظیم الهى و امانت بزرگ خداوندى است كوشش كنید و از مشكلاتى كه در این صراط مستقیم پیش مى ‏آید نهراسید كه : إن تَنْصروا اللَّه یَنْصُرْكم و یُثَبِّتْ اقدامَكم.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=128202
طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: وصیّت نامه امام خمینی(ره)،  

تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1391 | 02:45 ب.ظ | نویسنده : میثم صفری | نظرات


  • paper | ایکس باکس | خرید بک لینک فالو
  • خرید آگهی رپرتاژ | ایران بلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic